افزودن عنوان و متا دسکریپشن اختصاصی برای cpt در وردپرس

توسعه وردپرس

ممکن است نیاز داشته باشیم برای یک کاستوم پیج تمپلیت یا custom page template، عنوان و متا دسکریپشن اختصاصی داشته باشیم.

برای اینکار کافی است از قطعه کد زیر استفاده کنیم:


add_filter( 'document_title_parts', function( $title_parts_array ) {
if ( is_page_template('custom.php') ) {
$title_parts_array['title'] = 'New Title';
echo '<script>document.querySelector(\'meta[name="description"]\').setAttribute("content", "New Description");</script>';
}
return $title_parts_array;
} );

 

همچنین می توانیم کد زیر را در خود کاستوم پیج تمپلیت و قبل get_header قرار دهیم


function my_page_title() {
echo '<script>document.querySelector(\'meta[name="description"]\').setAttribute("content", "New description2");</script>';
return 'Your value is '; // add dynamic content to this title (if needed)
}
add_action( 'pre_get_document_title', 'my_page_title' );

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *