حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term

term در وردپرس توسعه وردپرس

اگر تصمیم داشته باشیم یکی از term های موجود را حذف کنیم، می توانیم از تابع wp_delete_term استفاده نماییم.

زمانی که یک term را با این تابع حذف می کنیم، هم فرزندان این تابع حذف می شوند و هم متادیتاهای آن.

wp_delete_term( int $term, string $taxonomy, array|string $args = array() );

1- پارامتر term

آیدی term ای که قرار است حذف کنیم در این پارامتر قرار می گیرد.

2- پارامتر taxonomy

نام taxonomy مربوط به term مدنظر ما در این پارامتر قرار می گیرد.

 

مقادیری که این تابع برمی گرداند:

  1. حذف و مقدار true اگر term موجود بود
  2. عدم حذف و مقدار false اگر term موجود نبود
  3. عدم حذف و مقدار صفر اگر taxonomy ما از نوع category بود و term ما دسته دیفالت پیشفرض وردپرس بود. (دسته بندی نشده)
  4. عدم حذف و شی wp_error اگر term موجود بود ولی taxonomy معتبر نبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *