چک کردن وجود یا عدم وجود term در یک پست

term در وردپرس توسعه وردپرس

اگر بخواهیم چک کنیم که آیا پست مدنظر ما، term یا term های خاصی را دارد یا خیر، می توانیم از تابع is_object_in_term استفاده نماییم.


is_object_in_term( int $object_id, string $taxonomy, int|string|array $terms )

 

پارامتر object_id، آیدی پست ما را می گیرد(ضروری). پارامتر taxonomy نام taxonomy مربوط به term ها را می گیرد(ضروری). (دقت شود که نمی توانیم term های مربوط به چند taxonomy را توسط این تابع چک کنیم) و پارامتر terms نیز term های مدنظر ما را دریافت می کند.(غیرضروری)

اگر پست ما دارای term های وارد شده در پارامتر سوم تابع بود، مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false را بر می گرداند. دقت شود که اگر حداقل یک term از term های مدنظر ما موجود بود، کفایت می کند.

پارامتر terms

این پارامتر مشخصه ای از term های مدنظر ما را می گیرد و می تواند انواع مختلفی باشد:

  1. آیدی term (ها)
  2. نام term (ها)
  3. نامک term (ها)

آرایه term ها می تواند شامل انواع مختلفی باشد و محدودیتی وجود ندارد.

نحوه عملکرد این تابع به این صورت است که پس از دریافت ورودی ها، ابتدا چک می کند که آیا پست مدنظر ما هیچ term ای دارد یا خیر. اگر موجود بود چک می کند که آیا مقادیر ورودی و term های موجود با هم وجه مشترک دارند یا خیر.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *