×

term در وردپرس metadata در وردپرس user در وردپرس error در وردپرس

دریافت لینک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_link

اگر بخواهیم لیست term های مدنظر خودمان را به صورت لینک دار به نمایش بگذاریم تا زمانی که کاربر روی term کلیک کرد به صفحه آرشیو مربوط به آن term برود، میتوانیم از تابع get_term_link استفاده نماییم. این تابع آیدی یا مشخصه دیگری از term مدنظر ما را می گیرد و آدرس کامل آن را […]

بیشتر بخوانید

دریافت term های دلخواه در وردپرس با استفاده از تابع get_terms

در موارد زیادی نیاز می شود که term ها با اطلاعات مشخصی را دریافت نماییم. مثلا در صفحه اصلی سایت نوین تک، ما تصمیم گرفتیم چند term مهم را در بالای مطالب به نمایش بگذاریم تا کاربران به راحتی به مطالب دلخواه خود دست یابند. تابع get_terms بهترین تابع برای انجام این کار می باشد. […]

بیشتر بخوانید

به روزرسانی term در وردپرس با استفاده از تابع wp_update_term

با استفاده از تابع wp_update_term در وردپرس می توانیم اطلاعات یک term موجود را به روزرسانی کنیم. ۱- پارامتر term_id توسط این پارامتر می توانیم آیدی term مدنظر خودمان را وارد نماییم. ۲- پارامتر taxonomy توسط این پارامتر می توانیم taxonomy مربوط به term خودمان را وارد نماییم. ۳- پارامتر args توسط این پارامتر، تغییرات […]

بیشتر بخوانید

افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term

برای افزودن term جدید در وردپرس، تابع wp_insert_term به وجود آمده است. در حالت کلی روند ایجاد یک term در وردپرس به صورت زیر می باشد: ابتدا term به جدول wp_terms و سپس به جدول wp_term_taxonomy وارد می شود. کش term پاک می شود. یک آرایه حاوی آیدی یا تکزانامی آیدی برگردانده می شود. ۱- […]

بیشتر بخوانید

حذف term با تکزانامی category در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_category

اگر بخواهیم یک term از نوع category (دسته های نوشته) را حذف کنیم و صرفا آیدی آن را داشته باشیم، می توانیم از تابع wp_delete_category استفاده نماییم. این تابع از تابع wp_delete_term برای اینکار استفاده می کند. ۱- پارامتر Cat_ID آیدی term ما می باشد که قصد حذف آن را داریم.   مقادیری که ممکن […]

بیشتر بخوانید

حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term

اگر تصمیم داشته باشیم یکی از term های موجود را حذف کنیم، می توانیم از تابع wp_delete_term استفاده نماییم. زمانی که یک term را با این تابع حذف می کنیم، هم فرزندان این تابع حذف می شوند و هم متادیتاهای آن. ۱- پارامتر term آیدی term ای که قرار است حذف کنیم در این پارامتر […]

بیشتر بخوانید

چک کردن وجود یا عدم وجود term در وردپرس با استفاده از تابع term_exists

اگر بخواهیم بدانیم term مدنظر ما وجود دارد یا خیر، می توانیم از تابع term_exists استفاده نماییم. ۱- پارامتر term در این پارامتر باید آیدی term، نام آن و یا نامک آن را وارد نماییم. ۲- پارامتر taxonomy در این پارامتر میتوانیم taxonomy مربوط به term را وارد کنیم تا آن نیز چک شود. ۳- […]

بیشتر بخوانید

عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس

term ها در وردپرس مفهومی هستند که قابلیت داشتن متادیتا را دارند. (مانند کامنت ها، یوزرها و پست تایپ ها). جدول متادیتای term ها، جدول wp_termmeta می باشد و لیست متادیتاهای همه ی term های ما در آن قرار می گیرد. با استفاده از توابع از پیش تعریف شده وردپرس، به راحتی می توانیم عملیات […]

بیشتر بخوانید

گرفتن فرزندان یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_children

اگر taxonomy مربوط به term ما از نوع سلسله مراتبی یا hierarchical باشد، می توانیم برای term های والد، term های فرزند ایجاد نماییم. در اینصورت گاهی نیاز می شود بدانیم که term های فرزند یک term چه هستند. با استفاده از تابع get_term_children می توانیم به همه ی term های فرزند یک term دسترسی […]

بیشتر بخوانید

گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term

بسیاری از اوقات لازم می شود که مطالب با term (های) مشخصی را دریافت کنیم. این تابع آی دی term (های) مدنظر ما را می گیرد و آی دی مطالب دارای آن term (ها) را بر می گرداند.     پارامترهای تابع get_objects_in_term: ۱- پارامتر term_ids : در این پارامتر باید مشخص کنیم که قرار […]

بیشتر بخوانید